No Image Avaliable

LeddarTech จะจัดแสดงและนำเสนอบทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยี LiDAR ใน ADAS และแอปพลิเคชันการขับขี่อัตโนมัติที่งาน TECH.AD Berlin ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2020

QUEBEC CITY, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech® ผู้นำด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี LiDAR ซึ่งเป็นผู้นำเสนอแพลตฟอร์ม LiDAR สำหรับยานยนต์ที่มีความอเนกประสงค์และปรับขนาดได้มากที่สุดในตลาด จะจัดแสดงและขึ้นเวทีที่งาน Automotive TECH.AD Berlin โดย Pierre…
No Image Avaliable

LeddarTech จะจัดแสดงและนำเสนอบทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยี LiDAR ใน ADAS และแอปพลิเคชันการขับขี่อัตโนมัติที่งาน TECH.AD Berlin ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2020

QUEBEC CITY, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech® ผู้นำด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี LiDAR ซึ่งเป็นผู้นำเสนอแพลตฟอร์ม LiDAR สำหรับยานยนต์ที่มีความอเนกประสงค์และปรับขนาดได้มากที่สุดในตลาด จะจัดแสดงและขึ้นเวทีที่งาน Automotive TECH.AD Berlin โดย Pierre…