No Image Avaliable

OKEx กลับมาให้บริการถอนสินทรัพย์หลังจากการระงับชั่วคราว

วัลเลตตา, มอลตา, Nov. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — OKEx (www.okex.com) จุดแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี่และอนุพันธ์ชั้นนำระดับโลก มีความยินดีที่จะประกาศว่าบริการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในหรือก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองเงินทุนของผู้ใช้ การถอนออกจากการแลกเปลี่ยนจึงถูกระงับชั่วคราวในวันที่ 16 ตุลาคม โดยที่ฟังก์ชันอื่นๆ ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มจะไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งปัญหาที่ทำให้…