PharmaLedger Association เปิดตัวระบบนิเวศความเชื่อมั่นทางดิจิทัลในด้านการดูแลสุขภาพ

บาเซิล สวิตเซอร์แลนด์, March 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — PharmaLedger Association™ (PLA) ซึ่งเป็นสมาคมไม่แสวงหากำไรที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ได้ประกาศการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ 3 ปีเพื่อเริ่มใช้และส่งเสริมระบบนิเวศความเชื่อมั่นทางดิจิทัลในด้านการดูแลสุขภาพ (DTE-H) ในการประชุมทั่วไปประจำปี ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2023 องค์กรสมาชิกยังได้ยืนยันถึงการแต่งตั้งกรรมการแปดท่านเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อส่งมอบค่านิยมหลักของ PLA ด้าน “ภาวะผู้นำของระบบนิเวศ” สมาชิกผู้ก่อตั้ง PLA ประกอบด้วยบริษัทเภสัชกรรม องค์กรวิจัย…