จากสิทธิ์การใช้งานสู่ความเป็นเจ้าของ: BASELABS เปิดโอกาสให้คุณครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์สำหรับการขับขี่อัตโนมัติในระดับ ASIL D

เค็มนิทซ์, เยอรมนี, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — BASELABS ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฟิวชันเซ็นเซอร์ กำลังเปิดโอกาสให้เข้าครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์ในด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมสำหรับการขับขี่อัตโนมัติในระดับ ASIL D ทั้งหมด โดยผู้ซื้อทรัพย์สินทางปัญญาจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งต่างจากรูปแบบสิทธิ์การใช้งานก่อนหน้านี้ เทคโนโลยี BASELABS ที่พัฒนามาอย่างยาวนานทำให้สามารถใช้งานได้ในแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อความปลอดภัยสำหรับระบบที่มีการทำงานอัตโนมัติสูง เช่น ยานยนต์ระดับ 4 และแอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้ขับขี่ระดับสูง (ADAS) การเข้าครอบครองเทคโนโลยีสามารถเป็นได้ทั้งในการครอบครองเพียงผู้เดียวหรือการครอบครองแบบบางส่วน บริษัทที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกระบวนการขายโดยตรงกับ BASELABS ได้ที่ ip@baselabs.deพอร์ตผลิตภัณฑ์ของ BASELABS…

Webull Australia avails Cboe US Options

SYDNEY, Australia, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Webull Securities (Australia) Pty. Ltd. (“Webull AU“), an Australian brokerage firm licensed by the Australian Securities Investment Commission that operates on the…