Fortrea เรียกประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านไซต์ใหม่

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านไซต์ของ Fortrea นำผู้นำการวิจัยมารวมกันเพื่อมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสัมพันธ์ของไซต์ ผู้สนับสนุน และผู้ป่วย เดอร์แฮม นอร์ทแคโรไลนา, Dec. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Fortrea (Nasdaq: FTRE) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยตามสัญญาชั้นนำระดับโลก (Contract Research Organization หรือ CRO) ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้จัดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านไซต์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไซต์ผู้ตรวจสอบทางคลินิก (“ไซต์”) และผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การทดลองทางคลินิกที่ดีขึ้นให้แก่ผู้สนับสนุนไซต์ ผู้ป่วย และการศึกษาทางคลินิก (“ผู้สนับสนุน”)…