KFSH&RC ขยายขอบเขตด้วยปีแห่งความสำเร็จทั่วทั้งศูนย์ความเป็นเลิศสามแห่ง

KFSH&RC ขยายขอบเขตด้วยปีแห่งความสำเร็จทั่วทั้งศูนย์ความเป็นเลิศสามแห่ง ริยาด ซาอุดีอาระเบีย, May 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) ประสบความสำเร็จในศูนย์ความเป็นเลิศสามแห่ง ซึ่งได้แก่ เนื้องอกวิทยา จีโนม และการปลูกถ่าย โดยนับว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จขององค์กร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเนื้องอกวิทยาของ KFSH&RC ยังคงเป็นผู้นำในการต่อสู้กับโรคนี้ในราชอาณาจักร ในปีนี้เพียงปีเดียว ศูนย์ได้รักษาผู้ป่วยมะเร็ง 25%…

King Faisal Specialist Hospital & Research Centre เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสาขาสุขภาพในซาอุดิอาระเบีย

ริยาด ซาอุดีอาระเบีย , May 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Harvard University — หลังจากผ่านไปเป็นเวลาแปดปีตั้งแต่เริ่มแผน Vision 2030 ซาอุดีอาระเบียก็ได้สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและการเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีความสามารถ ได้นำไปสู่ความก้าวหน้าในการปฏิวัติการให้บริการดูแลผู้ป่วยและยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพในท้องถิ่น ความพยายามเหล่านี้ทำให้อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อัตราการตายลดลง และปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมทั่วราชอาณาจักรอย่างเห็นได้ชัด King Faisal Specialist Hospital & Research Centre…