Quantexa เปิดตัว Q Assist ซึ่งเป็นชุดเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างข้อมูลโดยล่วงรู้บริบทแบบใหม่

ความก้าวหน้าของ AI ใหม่ช่วยให้ผู้นำในอุตสาหกรรมเตรียมข้อมูลที่พร้อมสำหรับ AI และสร้างการเปลี่ยนแปลง HSBC เป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำอุตสาหกรรมหลายรายที่เข้าร่วมโครงการ Lighthouse ของ Quantexa สำหรับผู้เริ่มใช้กลุ่มแรก HSBC คาดการณ์ว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์และการเร่งกระบวนการ อาจทำให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตอย่างมีนัยสำคัญภายในปีแรกของการใช้งาน Q Assist ใช้แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa และเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างข้อมูลใหม่รวมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับทีมฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า อีกทั้งฝ่ายกำกับดูแลด้านบริการทางการเงิน TMT และหน่วยงานภาครัฐ ลอนดอน, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — วันจันทร์นี้ที่เวทีกลางในงาน สัปดาห์เทคโนโลยีลอนดอนปี 2024 โดย Quantexa ผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชันการตัดสินใจอัจฉริยะ (DI) สำหรับภาครัฐและเอกชน ได้เปิดตัว Q Assist ซึ่งเป็นชุดเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างข้อมูลใหม่โดยล่วงรู้บริบท เพื่อช่วยองค์กรในการเสริมสร้างการตัดสินใจที่เชื่อถือได้สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าและฝ่ายสารสนเทศ การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าตามแผนการพัฒนาแพลตฟอร์มของบริษัท และเกิดขึ้นเกือบหนึ่งปีหลังจากที่ Quantexa…