Future Minerals Forum ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการอภิปรายทั่วโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด

ความร่วมมือใหม่เพื่อกำหนดทิศทางการอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในโลหะและแร่ธาตุทั่วโลกที่ Future Minerals Forum 2024

เมืองริยาด, ประเทศซาอุดีอาระเบีย, Dec. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Future Minerals Forum (FMF) ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม ในเมืองริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ใหม่ 3 ประการเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการอภิปรายอย่างเป็นทางการระดับโลกเกี่ยวกับแร่ธาตุและบทบาทที่สำคัญของแร่ธาตุเหล่านี้ในการพัฒนาระดับโลกที่ยั่งยืนและความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านไปสู่แหล่งพลังงานใหม่ ความร่วมมือครั้งใหม่กับ CRU Group, Global AI และ Wood Mackenzie จะนำเสนอข่าวกรองทางธุรกิจและข้อมูลเชิงลึกในชุดการศึกษาวิจัยที่จะเผยแพร่ก่อน FMF ความร่วมมือใหม่นี้ส่งเสริมความร่วมมือที่มีอยู่เดิมกับ McKinsey & Company, Payne Institute for Public Policy, Clareo-DPI และ Baker Institute

Wood Mackenzie กำลังเริ่มดำเนินการศึกษาวิจัยที่สำคัญเพื่อกำหนดศักยภาพของภูมิภาคที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เอกสารรายงานอย่างเป็นทางการจะระบุตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับการสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความท้าทายในปัจจุบันที่แร่ธาตุทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ และความท้าทายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแร่ธาตุในพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรนี้อย่างไร รายงานฉบับนี้จะทำหน้าที่เป็นแนวทางที่สำคัญสำหรับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมโดยการวางรากฐานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและตลาดได้ ขณะที่ภูมิภาคมองหาการระบุและใช้ประโยชน์จากศักยภาพของทรัพยากรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่แหล่งพลังงานได้ดียิ่งขึ้

Global AI ได้เตรียมการพร้อมที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความรู้สึกทั่วโลกอย่างครอบคลุมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัย โดยมุ่งเน้นที่การดำเนินการเหมืองแร่และแร่ธาตุทั่วทั้งภูมิภาคที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์นี้มุ่งหมายเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการรับรู้ของสังคมเพื่อให้ข้อมูลที่ใช้สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทที่รัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นใจว่าสังคมจะยอมรับและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเหมืองแร่จะมอบผลประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

ในขณะเดียวกัน รายงานของ CRU จะเน้นถึงความเร่งด่วนในการจัดการกับอุปสรรคต่อแร่ธาตุสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นไปที่ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียกลางในฐานะผู้จัดหาหลักในอนาคต

ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้โดยรวมทั้งหมดสอดคล้องกับพันธกิจของ FMF ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ที่ยั่งยืน ทำให้ภูมิภาคที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์กลายเป็นประเด็นหลักของการปภิปรายเรื่องแร่ธาตุทั่วโลก และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำเหมืองอย่างมีความรับผิดชอบ FMF เป็นแพลตฟอร์มที่นำโดยรัฐบาลและมีผู้ถือผลประโยชน์ร่วมหลายฝ่าย มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการอภิปรายระหว่างผู้นำอุตสาหกรรม ผู้กำหนดนโยบาย และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในการพัฒนาแร่ธาตุ

ติดต่อด้านสื่อ:
Omar Shereen
อีเมล: Omar.Shereen@fleishman.com
มือถือ: +966 50 663 0489

GlobeNewswire Distribution ID 1000906248

scroll to top