MENACW 2023 เน้นย้ำบทบาทสำคัญของการประชุมฟอรั่มแร่ธาตุแห่งอนาคตในการกำหนดห่วงโซ่คุณค่าของแร่ธาตุที่ยั่งยืนเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

กรุงริยาด, ประเทศซาอุดีอาระเบีย, Oct. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — การประชุม The Middle East and North Africa Climate Week (MENACW) 2023 ซึ่งจัดขึ้นในกรุงริยาด เป็นการเน้นย้ำบทบาทสำคัญของการประชุมฟอรั่มแร่ธาตุแห่งอนาคต (Future Minerals Forum – FMF) ในการกำหนดอนาคตของแร่ธาตุ

คณะผู้อภิปรายซึ่งดำเนินรายการโดย Aldo Pennini ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ โครงการ และเนื้อหาของ FMF พร้อมด้วยบรรดาวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ได้แก่ Abdulrahman Al Belushi ผู้ช่วยรองรัฐมนตรีด้านการส่งเสริมการทำเหมืองแร่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและแหล่งทรัพยากรแร่, Saud Al Mandil วิศวกรและรองประธานฝ่ายเทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรมที่ Ma’aden, Dr. Thamer Aldaajani ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการวิจัยการทำเหมืองแร่และไฮโดรคาร์บอนที่ King Abdulaziz City for Science and Technology, Ali Al-Mutairi ผู้อำนวยการบริหารที่ FMF, Dr. Abdullah Al-Nabhan ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการสำรวจข้อมูลและการสำรวจแร่ที่ Saudi Geological Survey และศาสตราจารย์ Jim Skie ประธานคณะกรรมมาธิการร่วมของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“แร่ธาตุเป็นเสมือนเสาหลักสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและโครงการต่าง ๆ มากมาย” Abdulrahman Al Belushi กล่าว เขากล่าวย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติการอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดและรับประกันว่าชุมชนจะได้รับประโยชน์

Saud Al Mandil เน้นถึงความมุ่งมั่นของ Ma’aden ที่มีต่อความยั่งยืนในภาคส่วนการทำเหมืองแร่ บริษัททุ่มเทในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของราชอาณาจักรที่จะปฏิบัติตามความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Thamer Aldaajani เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญด้านการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของทรัพยากรแร่ที่มีต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าให้ดียิ่งขึ้น เขายอมรับถึงความท้าทายที่ภาคส่วนการทำเหมืองแร่ต้องเผชิญในการสร้างสมดุลระหว่างการสกัดแร่ธาตุที่ต้องการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Ali Al-Mutairi ได้สรุปเกี่ยวกับภารกิจของ FMF โดยระบุว่า “FMF ตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดอนาคตของแร่ธาตุในบริบทของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ฟอรั่มนี้ทำหน้าที่เป็นเวทีระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในภาคส่วนการทำเหมืองแร่ เพื่อสำรวจโอกาสความเป็นไปได้ในภูมิภาคที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ตั้งแต่แอฟริกาไปจนถึงเอเชียตะวันตกและเอเชียตอนกลาง”

Abdullah Al-Nabhan บรรยายอย่างละเอียดถึงลักษณะเฉพาะทางธรณีวิทยาของ Arabian Shield โดยเน้นทรัพยากรแร่ที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ซึ่งจำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียว ในขณะเดียวกัน Professor Jim Skea ได้ประกาศว่านับเป็นครั้งแรกที่ IPCC จะผนวกรวมบทบาทของแร่ธาตุในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานฉบับถัดไปซึ่งครอบคลุมระยะเวลาหลายปี

การประชุม FMF ครั้งที่สามภายใต้การอุปถัมภ์ของ King Salman bin Abdulaziz ผู้อารักขามัสยิดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง จะจัดขึ้นในวันที่ 9-11 มกราคม 2024 ณ ศูนย์ประชุม King Abdulaziz International Conference Center ในกรุงริยาด

ดูรูปภาพประกอบการแถลงข่าวนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7249c16-1580-4825-bd81-b2946880f9f4

Omar Shereen
มือถือ: +966 50 663 0489
อีเมล: Omar.shereen@fleishman.com

GlobeNewswire Distribution ID 1000864807

scroll to top