Synchronoss ประกาศปิดการขายหุ้นสามัญและหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์มูลค่า 235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นอกจากนี้ Synchronoss ยังระดมทุน 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผ่านการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเฉพาะบุคคล รายได้สุทธิที่ใช้รีไฟแนนซ์โครงสร้างเงินทุนของบริษัท BRIDGEWATER, N.J., July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) ผู้นำระดับโลกและผู้ริเริ่มโซลูชันระบบคลาวด์ การรับส่งข้อความและดิจิทัล ประกาศในวันนี้ว่าเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2021 บริษัทได้ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญแก่สาธารณชนจำนวน 42,307,692 หุ้น ซึ่งรวมถึงหุ้น 3,846,154…

Hatch raises C$1 million for COVAX and UNICEF

Mississauga, Canada, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Mississauga, Canada— Hatch employees came together in an eight-week-long campaign to raise funds in support of COVAX, helping them progress towards their goal of procuring and…