Carry1st แถลงถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Sony Innovation Fund

เคปทาวน์, แอฟริกาใต้, Jan. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Carry1st ผู้จัดจำหน่ายเกมและแพลตฟอร์มซื้อขายทางดิจิทัลชั้นนำของแอฟริกา ได้แถลงถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Sony Innovation Fund ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนของ Sony Group Corporation (“Sony”) Carry1st ถือเป็นการลงทุนครั้งแรกของ Sony Innovation Fund: Africa ซึ่งก่อตั้งโดย Sony เพื่อเป็นโครงการริเริ่มในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจความบันเทิงในแอฟริกา เนื่องด้วยแรงขับเคลื่อนจากปริมาณการปรับใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อุตสาหกรรมเกมของแอฟริกามีผู้เล่นที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า…