ลูกค้าของ Quantexa ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 228% พร้อมผลประโยชน์ 34.8 ล้านดอลลาร์จากผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมครั้งใหม่

การศึกษาอิสระพบว่ามีผลตอบแทนจากการลงทุน 228% ในช่วงสามปีด้วยการใช้แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa 5 Key Benefits and how much was saved with Quantexa’s Decision Intelligence Platform 5 Key Benefits and how much was saved with Quantexa’s Decision Intelligence Platform…