King Faisal Specialist Hospital and Research ต้อนรับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

ริยาด ซาอุดีอาระเบีย, May 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) ได้ต้อนรับ Dr. Björn Zoéga ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นการแต่งตั้งที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ Dr. Zoéga ซึ่งมีชื่อเสียงจากประสบการณ์ที่กว้างขวางในด้านการจัดการและนโยบายด้านการดูแลสุขภาพ ได้เข้าร่วมทีมที่เปี่ยมไปด้วยความทุ่มเท ในขณะที่โรงพยาบาลยังคงขับเคลื่อนความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญต่อไป KFSH&RC ผู้นำด้านการวิจัยทางการแพทย์และบริการทางคลินิก ยังคงดึงดูดผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพต่อไป โรงพยาบาลกำลังพัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและยกระดับการดูแลผู้ป่วย…