No Image Avaliable

ความรู้ความเข้าใจรูปแบบใหม่สำหรับนักวิจัยที่กำลังมองหาการประสานข้อมูลการติดตามตำแหน่งการมองของดวงตา

การผสมผสานนวัตกรรมแห่งการติดตามตำแหน่งการมองของดวงตาและข้อมูลกลไกชีวภาพ ขณะนี้พร้อมใช้งานแล้วจาก BIOPAC GOLETA, Calif., Dec. 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — BIOPAC Systems, Inc. ขณะนี้ได้เสนอโซลูชันการติดตามตำแหน่งการมองของดวงตารูปแบบใหม่พร้อมการแสดงตัวกระตุ้นที่ผสานรวมข้อมูลกลไกชีวภาพเข้ากับข้อมูลการติดตามตำแหน่งการมองของดวงตา ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Remote, Screen-based Eye Tracking…